Ons onderwijs

Ons onderwijs is blijvend in ontwikkeling

We streven daarbij naar kwaliteit en zijn steeds op zoek om die kwaliteit verder te verbeteren. Dit doen wij door kritisch te blijven kijken naar wat kinderen van nu nodig hebben in de snel veranderende maatschappij waarin wij leven. 

Een goede sfeer en veiligheid voor iedereen vinden wij daarbij belangrijk.

Binnen een continurooster in de vorm van 5 gelijke dagen (van 8.30 – 14.00 uur) werken wij wisselend in homogeen samengestelde - of combinatiegroepen. Er is gedurende de dag een steeds intensievere samenwerking tussen de groepen kinderen van 0 – 4 jaar, van 4-7 jaar en van 7 – 13 jaar. 


De vreedzame school

DVS bord

In ons kindcentrum werken we voor alle kinderen met het programma “De Vreedzame School” om kinderen sociaal-emotionele vaardigheden aan te leren en om weerbaar te worden. 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten, dat ze zich bij ons thuis voelen, zich gewaardeerd voelen en ook respect hebben voor ieder ander. We leren kinderen respect te hebben voor elke medemens. De dialoog, de gezamenlijke taal en verantwoordelijkheid zijn hierbij belangrijk.

Meer informatie over De Vreedzame School.


Kwaliteit

We vinden het belangrijk om structureel onze kwaliteit te blijven volgen en toetsen; doen we de juiste dingen en doen we deze ook goed?

We werken door de tijd heen met diverse kwaliteitsmeters die ons vertellen hoe de kwaliteit van ons kindcentrum is. Naast de toetsen die we afnemen en analyseren, werken we bijvoorbeeld met leerling-, personeel-, en oudertevredenheidslijsten. Uit alle metingen komen resultaten die ons vertellen wat goed gaat, maar ook wat beter kan. Hierdoor krijgen wij een beeld van waar we als school staan en waar we nog aan moeten werken.

De gesprekken die wij voeren met onze kinderen (o.a. in groepsvergaderingen en in onze leerlingenraad) en ouders geven ons eveneens veel informatie.

Wand-groep-3