Over ons

Wij zijn een kindcentrum met een open en vriendelijk klimaat

Wij zijn een kindcentrum met een open en vriendelijk klimaat en met een enthousiast en deskundig team dat, samen met de kinderen, optimale ontwikkeling nastreeft. Wij bieden opvang en onderwijs op maat in een veilige (leer)omgeving. 


De school en de omgeving

Sinds januari 2017 hebben wij alle voorzieningen in huis om een Integraal Kindcentrum (IKC) te zijn. Om optimaal en toekomstbestendig onderwijs en opvang te kunnen bieden, vraagt het huidige gebouw wel om aanpassingen. Voor de kinderen van 0-3 jaar zijn de nieuwe ruimten klaar. In schooljaar 2018/2019 staat dan een grote verbouwing gepland voor met name de onderwijsruimten. Het plan is om een gebouw te creëren waar kinderen van 0 tot 13 jaar zich maximaal en optimaal kunnen ontwikkelen. 

Wij vinden het belangrijk om ons ontwikkelingsaanbod en de manier waarop we dit aanbieden steeds kritisch te toetsen aan wat kinderen in deze tijd nodig hebben. Daarom zijn we als kindcentrum voortdurend in beweging en in ontwikkeling.

Onze ongeveer 145 leerlingen hebben nu nog de beschikking over 7 leslokalen en een aantal multifunctionele ruimtes. De dagopvang en peuterspeelzaal maken nog gebruik van een eigen ruimte.