Privacy

Vanaf het moment dat u als ouder uw kind aanmeldt bij een van de Dynamiek-scholen, start er een uitwisseling van persoonlijke gegevens van zowel ouder als kind. De wetgeving schrijft voor dat er zorgvuldig met deze gegevens dient te worden omgegaan. 

AVG

De nieuwe Europese wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt en sinds 25 mei 2018 van kracht is, regelt dat die groeiende stroom van privacygevoelige gegevens op een veilige manier behandeld wordt. Dynamiek Scholengroep heeft een passend Informatie Beveiliging en Privacy beleid en een Privacy reglement ontwikkeld dat aansluit bij de AVG. 

Toestemming

Als ouder is het van belang dat u erop kunt vertrouwen dat Dynamiek de privacy van u en uw kind goed beschermt. Voor het gebruik van de gegevens wordt jaarlijks, schriftelijk uw toestemming gevraagd. 

Privacy maatregelen

Scholengroep Dynamiek zorgt ervoor dat er verwerkersovereenkomsten zijn met de aanbieders van leerprogramma’s waar de scholen gebruik van maken. Daarnaast worden de gebruikte computers, de digitale leermiddelen en de ict infrastructuur goed beveiligd. Alle medewerkers van Dynamiek hebben voldoende kennis om het privacybeleid en de AVG goed te kunnen uitvoeren. 

Mocht u hierover nog vragen hebben kunt u een e-mail sturen naar privacy@dynamiek.nu