Ouderraad

Onze ouderraad bestaat uit een groep actieve, enthousiaste ouders die graag betrokken zijn bij de organisatie van diverse activiteiten die deel uit maken van het lesprogramma of die daar buiten vallen. De ouders in de OR hebben kinderen bij ons op school. 

De ouders werken dan samen met één of meerdere teamleden bij de voorbereiding en de uitvoering van een activiteit. De leden van de oudervereniging betrekken bij de activiteiten andere ouders en stellen werkgroepen samen. Ook vormt de Ouderraad een belangrijk klankbord richting MR/team.

Wanneer er algemene schoolzaken zijn waarover OR-leden / klassenvertegenwoordigers signalen van meerdere ouders ontvangen, kunnen deze geagendeerd worden en vervolgens besproken worden in de OR. De OR kan er dan voor kiezen om deze punten in te brengen bij de MR met het verzoek deze te behandelen.

U kunt de OR bereiken via: OR@dewouter.nl