Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit ouders en personeel. De leden worden gekozen door alle ouders en personeel. Via de MR praten ouders en teamleden mee over het schoolbeleid.

Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit genomen wordt. MR vergaderingen zijn openbaar. kunt de MR bereiken via: MR@dewouter.nl 

MR