Nieuwe ouders

Elk jaar een informatiemoment

 

In de meeste gevallen zal een leerling 4 jaar zijn als  hij/zij voor het eerst naar school gaat.

Voorafgaande aan het schooljaar dat uw kind vier jaar wordt, krijgt u als ouders een uitnodiging van de gemeente om uw zoon/dochter aan te melden op school. Wij organiseren elk jaar een informatiemoment voor nieuwe ouders. U kunt dan samen met uw kind een kijkje komen nemen op onze school. U krijgt informatie en kunt al een beetje de sfeer in ons kindcentrum proeven. U kunt met uw vragen bij directie en team terecht. Mocht u besluiten uw kind aan te melden, dan kan dat ook op deze dag.

Indien er sprake is van kinderen die om andere dan genoemde redenen aangemeld worden, dan zal na een zorgvuldige procedure én na overleg met de school van herkomst, besloten worden of kinderen toegelaten kunnen worden. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden.

 


Kunstwerken-kleuters