Aanmelden 

Download het inschrijfformulier

Kinderen zijn welkom op onze school vanaf het moment dat ze vier jaar zijn. Hierbij gaan we ervan uit dat het kind op dat moment een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezoekt. Het voordeel van het bezoeken van de kinderopvang en/of peuterspeelzaal van ’t Nest binnen ons kindcentrum, is de doorgaande ontwikkelingslijn van de kinderen en de naadloze overdracht naar onze basisschool.

Na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier, wordt uw zoon/dochter opgenomen in onze administratie. Vanaf dat moment is de inschrijving definitief. Een aantal weken voordat uw kind 4 jaar wordt, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt ook een eventueel wen-moment met u afgesproken.

Ook kinderen die door verhuizing een andere school moeten kiezen zijn uiteraard van harte welkom.