Welkom bij het Kindcentrum De Wouter

Basisschool de Wouter en Kinderopvang ’t Nest  vormen samen een Kindcentrum

 

Kinderopvang ’t Nest is partner van Dynamiek Scholengroep en verzorgt in de school een aanbod van kinderopvang (2-4 jaar), peuterprogramma (2 -4 jaar) en/of buitenschoolse opvang (4 -13 jaar).  

Onze huidige gebruikers zijn erg tevreden over ons aanbod, organisatie breed beoordelen zij dit met een 8 ! (resultaat onderzoek mei 2014)

 

 

 

Op http://www.kinderopvanghetnest.nl/voor-ouders/rekenhulp-ouderbijdrage

kunt u berekenen  wat de kosten zijn voor de opvang van uw keuze. Welk bedrag u krijgt via de kinderopvangtoeslag en wat u uiteindelijk zelf betaald. 

Spelen, leren, ontwikkelen, het ligt in elkaars verlengde en Kinderopvang ’t Nest zorgt voor een aanbod waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Natuurlijk liggen accenten anders.

Zo is er bij de kinderopvang veel aandacht voor het huiselijke, de dagelijkse verzorging en een aanbod van uitdagende activiteiten gedurende de dag.

In het peuterprogramma krijgen peuters een gericht aanbod van activiteiten in de relatief beperkte tijd dat zij onze locatie bezoeken.

In de buitenschoolse opvang is weer meer aandacht voor ontspanning, spel, een huiselijke sfeer, of juist ook uitdagende, spannende activiteiten. In de vakanties is er altijd een programma en gaan kinderen er regelmatig op uit.  

Overal wordt themagericht gewerkt. Aan de hand van het thema vinden de activiteiten plaats. Kinderen worden zoveel als mogelijk bij het aanbod betrokken, door goed naar hen te luisteren en in te spelen op dat wat er bij hen leeft.

 

Communicatie met ouders vinden we erg belangrijk. Hier maken we dan ook tijd voor tijdens  het brengen- of halen van de kinderen, als er behoefte is aan een individueel gesprek met ouders of bijvoorbeeld tijdens het overleg met de oudercommissie.

Uit het onderzoek van mei 2014: ‘Ouders zijn heel tevreden over de wijze en snelheid waarop Kinderopvang ’t Nest omgaat met vragen en opmerkingen’

 

In Kindcentrum De Wouter biedt ’t Nest :

 • Dagopvang voor kinderen van 2 – 4 jaar
 • Peuterprogramma voor peuters van 2 – 4 jaar
 • Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 – 13 jaar

 

Wij zijn geopend op:

 • Maandagmorgen van 7.30 tot 12.45 uur voorschoolse opvang, dagopvang en peuterprogramma
 • Maandagmiddag  van 15.30 tot 18.00 uur naschoolse opvang
 • Dinsdagmorgen van 7.30 tot 12.45 uur voorschoolse opvang, dagopvang en peuterprogramma
 • Dinsdagmiddag van 12.45 tot 18.00 uur dagopvang, peuterprogramma en naschoolse opvang
 • Woensdagmorgen van 7.30 - 8.30 uur voorschoolse opvang 
 • Donderdagmorgen van 7.30 tot 12.45 uur voorschoolse opvang, dagopvang en peuterprogramma
 • Donderdagmiddag van 12.45 tot 18.00 uur dagopvang, peuterprogramma en naschoolse opvang
 • Vrijdagmorgen van 7.30 tot 12.45 uur voorschoolse opvang, dagopvang en peuterprogramma
 • Vrijdagmiddag gesloten


Tijdens vakanties en schoolvrije dagen bieden we op maandag, dinsdag en donderdag de gehele dag, en vrijdagmorgen buitenschoolse opvang voor schoolgaande kinderen.

 

U vindt ons tegenover de kleuterlokalen, wij gebruiken de ingang van de kleuters, rechts op de speelplaats.

 

Meer informatie over het aanbod op deze locatie vindt u op www.kinderopvanghetnest.nl/kinderopvang-america/kindcentrum-de-wouter

of neem gerust contact op met de pedagogisch medewerkers voor een rondleiding of gesprek. U kunt ook bellen met de clustermanager: Jacqueline Versleijen, te: 06-10227092