Wat doen wij

 

In de medezeggenschapsraad  hebben ouders en personeel de kans invloed uit te oefenen en adviezen te geven betreffende zaken als:  het schoolplan,  de schoolorganisatie,  het zorgplan, de vakantieregeling etc.  Afhankelijk van het onderwerp heeft de medezeggenschapsraad het recht om advies te geven aan de directie van de school, dan wel instemming te verlenen aan beslissingen van de directie. Aan elke school is dus een medezeggenschapsraad verbonden. Tevens hebben de leden van de M.R de vrijheid om eigen onderwerpen in te brengen in de vergadering.


Het aantal M.R.-leden is afhankelijk van de schoolgrootte. In de M.R  van de Wouter  hebben  vier leden zitting. Twee leden vertegenwoordigen het team en twee ouders zitten in de M.R. namens de ouders.
De directeur woont de vergaderingen bij als adviserend lid en hij vertegenwoordigt het bestuur. De ouders en het personeel hebben via deze raad de kans om mee te praten en te denken over het onderwijsgebeuren op onze school.