Over ons

Basisschool De Wouter bestaat uit "geledingen". U kunt op dit deel van de website meer lezen over de verschillende geledingen van onze school. Hier is informatie te vinden over het team, het bestuur van de school, de ouderraad en de medezegggenschapsraad. Ook is hier informatie te vinden over de tussenschoolse opvang, het kindcentrum, de schoolmaatschappelijke zorg en de logopedie. Voor nog meer informatie kunt u contact opnemen met de vertegenwoordigers van deze geledingen.