Geschiedenis

Een stukje geschiedenis over onze school. Vóór 1888 konden de Americaanse kinderen niet terecht in hun eigen dorp voor onderwijs. In de gemeente Horst waren er toentertijd slechts twee openbare lagere scholen: een in Horst en een in Meterik. De schoolkinderen uit America bezochten te voet de school in Meterik. Omdat het aantal kinderen in America snel toenam, kon de Meterikse school de stroom kinderen al gauw niet meer aan. Overigens bezochten de kinderen in die tijd niet elke dag de school, omdat er nog geen leerplicht was. Die kwam pas in 1900. De kinderen werkten vaak thuis op het land en vooral in de winter werd naar school gegaan. Op 1 april 1888 ging de openbare lagere school in America van start met meester Nusselein als hoofd der school.

 

 

 

In de jaren vóór 1920 werd in de Nederlndse politiek de zogenaamde schoolstrijd gevoerd. Deze strijd werd in 1920 definitief gewonnen door de katholieke en protestantse partijen in ons land. In dat jaar werd het bijzonder onderwijs gelijkgesteld met het openbare onderwijs. Dat had als gevolg dat met name in Limburg en Brabant de meeste scholen werden omgezet van openbare naar bijzondere scholen. Ook werden er daardoor overal aparte meisjes- en jongensscholen opgericht. In de katholieke leefgemeenschap bestond in die tijd namelijk grote weerzin tegen “coëducatie”: jongens en meisjes in één samen klas zou namelijk tot “zedelijk verval” leiden….

In America werd de openbare school door pastoor Houben omgezet in een katholieke school. De zusters van de Goddelijke Voorzienigheid verklaarden zich in 1924 bereid in America een meisjessschool onder hun hoede te nemen. In 1926 werd de openbare school als meisjesschool overgedragen aan het kerkbestuur met de nieuwe naam Heilig Hartschool. Voor de jongens werd een nieuwe school gebouwd op de plaats waar de huidige school staat. Dit werd een tweeklassige school met de naam St. Jozefschool.

Heel lang bleef het onderwijs op de scholen gescheiden. Op de meisjesschool heersten strenge regels, onder meer wat de kleding betrof. Wie met blote benen naar school durfde te komen, werd zonder pardon naar huis gestuurd om zich om te kleden. In de vijftiger jaren kwamen steeds meer stemmen op om het onderwijs vrijer te organiseren. Ook werd weer gepleit voor gemengd onderwijs voor meisjes en jongens. Op 1 september 1964 werden van de meisjes- en de jongensschool weer één school gemaakt en was de samensmelting van de twee scholen een feit. De jongens en meisjes van de eerste, tweede en derde klas gingen naar het gebouw van de voormalige jongensschool en de kinderen van de hoogste drie klassen kregen les in het gebouw van de vroegere meisjesschool. De gemengde lagere school kreeg de naam Heilig hartschool.

De scholen werden al gauw te klein. De oude jongensschool werd afgebroken in op de fundamenten van de oude school werd een nieuwe school gebouwd, die in 1971 gereed kwam. De school had toen 11 lokalen. De kleuters verhuisden naar de vroegere meisjesschool.

In 1981 werd Lambert Herraets het nieuwe hoofd van de school en in de jaren tachtig werd er gewerkt aan de vernieuwing van het onderwijs, hetgeen resulteerde in de samenvoeging van de lagere school en de kleuterschool tot de basisschool. De lagere school werd toen geheel verbouwd. In 1984 trokken de kleuters in een feestelijke stoet uit het oude gebouw uit 1888 naar de verbouwde lagere school. Op 26 oktober 1984 werd de school feestelijk heropend. En kreeg de nieuwe basisschool de naam De Wouter. In 1985 werd de school wettelijk een basisschool.

In 2005 is basisschool De Wouter geheel gerenoveerd. In dat turbulente jaar werd de bovenverdieping vernieuwd en werd de onderverdieping geheel opnieuw ingedeeld en gerenoveerd. De school heeft sindsdien een mooi open karakter met een moderne uitstraling en beschikt over vele multifunctionele ruimten. Basisschool de Wouter is daarmee een moderne eigentijdse school geworden, waar eigentijds onderwijs wordt gegeven.

Uit: “van 16 naar America, 1891-1991”, “Een greep uit de geschiedenis van 100 jaar America”.