Naar de website van De Vreedzame School

Wat is De Vreedzame School?

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. In het tweejarige invoeringstraject staat in de teamtrainingen het bijbehorende leerkrachtgedrag centraal. In het eerste jaar wordt de lessenserie ingevoerd en in het tweede jaar leerlingmediatie. Voor meer informatie over De Vreedzame School: klik op de afbeelding om naar de website te gaan.


Blok 1

Thema blok 1

 

  

 

 

 

                       Blok 1 De kletskaarten

Nieuwsbrief 1 ouders

 

                             Kletskaart groep 1/2

                             Kletskaart groep 3

                             Kletskaart groep 4

                             Kletskaart groep 5

                             Kletskaart groep 6


Blok 2

Thema blok 2

  

 

 

 

 

                      Blok 2 De kletskaarten

Nieuwsbrief 2 ouders

 

                            Kletskaart groep 1/2

                            Kletskaart groep 3

                            Kletskaart groep 4

                            Kletskaart groep 5

                            Kletskaart groep 6


Blok 3

Thema blok 3

   

  

 

 

 

                                                       Blok 3 De kletskaarten

Nieuwsbrief 3 ouders

 

                             Kletskaart groep 1/2

                             Kletskaart groep 3

                             Kletskaart groep 4

                             Kletskaart groep 5

                             Kletskaart groep 6


Blok 4

Thema blok 4

 

 

 

 

 

 

 

                       Blok 4 De kletskaarten

Nieuwsbrief 4 ouders

 

                            Kletskaart groep 1/2

                            Kletskaart groep 3

                            Kletskaart groep 4

                            Kletskaart groep 5

                            Kletskaart groep 6


Blok 5

Thema blok 5

 

  

 

 

 

                      Blok 5 De kletskaarten

Nieuwsbrief 5 ouders

 

                            Kletskaart groep 1/2

                            Kletskaart groep 3

                            Kletskaart groep 4

                            Kletskaart groep 5

                            Kletskaart groep 6


Blok 6

Thema blok 6

 

  

 

 

 

                      Blok 6 De kletskaarten

Nieuwsbrief 6 ouders

 

                            Kletskaart groep 1/2

                            Kletskaart groep 3

                            Kletskaart groep 4

                            Kletskaart groep 5

                            Kletskaart groep 6